Beleidsplan en keurmerk JBN

Beleidsplan 2022-2026
Het beleidsplan vormt de richtlijn van het beleid van de vereniging waarmee we onze huidige sterke punten en toekomstige doelen zoveel mogelijk willen verankeren in een concreet en praktisch uitvoerbaar beleid. Het plan is voortgekomen uit discussies in het bestuur, de leraren en in de Algemene Ledenvergadering. Gezamenlijk zijn we akkoord gegaan met het beleidsplan.

BeleidsplanJudoRyuMackaay2022-2026

Pestprotocol
In dit document heeft Judo Ryu Mackaay vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren, pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot vindt u de sancties welke mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing leidt.

PestprotocolJudoRyuMackaay

Protocol Seksuele intimidatie
In dit document hebben wij als bestuur van Judo Ryu Mackaay vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

ProtocolSeksueleintimidatieJudoRyuMackaay

Calamiteitenformulier
Van elk lid wordt een ingevuld calamiteitenformulier verlangd met de volgende opzet

calamiteitenformulierJudoRyuMackaay.docx