Beleidsplan

Beleidsplan 2022-2026
Het beleidsplan vormt de richtlijn van het beleid van de vereniging waarmee we onze huidige sterke punten en toekomstige doelen zoveel mogelijk willen verankeren in een concreet en praktisch uitvoerbaar beleid. Het plan is voortgekomen uit discussies in het bestuur, de leraren en in de Algemene Ledenvergadering. Gezamenlijk zijn we akkoord gegaan met het beleidsplan.

BeleidsplanJudoRyuMackaay2022-2026

Calamiteitenformulier
Van elk lid wordt een ingevuld calamiteitenformulier verlangd met de volgende opzet

calamiteitenformulierJudoRyuMackaay.docx