Keurmerk JBN

In 2015 heeft Judo Ryu Mackaay het JBN-keurmerk ontvangen. In 2022 is ons keurmerk vernieuwd. Dat betekent dat onze vereniging erkend en gecertificeerd is. Ook is het een waarborg voor kwaliteit en goede zorg en aandacht voor onze judoka’s. Dit houdt o.a. in dat we een vertrouwenscontactpersoon hebben. Ook hebben we enkele protocollen opgesteld.

Een veilige omgeving
Het is erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet gepest mogen voelen. Ook willen we seksuele intimidatie binnen de club voorkomen. Daarvoor hebben we twee protocollen opgesteld. Nieuwe leden krijgen deze toegestuurd. De leraar of leden van het bestuur zijn hier altijd op aanspreekbaar. Wilt u een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u onze vertrouwenscontactpersoon benaderen.

Pestprotocol
In dit document heeft Judo Ryu Mackaay vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren, pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot vindt u de sancties welke mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing leidt.

PestprotocolJudoRyuMackaay

Protocol Seksuele intimidatie
In dit document hebben wij als bestuur van Judo Ryu Mackaay vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

ProtocolSeksueleintimidatieJudoRyuMackaay

Onze vertrouwens-contactpersoon

Hugo Smeets

Hugo Smeets is onze vertrouwenscontactpersoon. Je kan bij hem terecht als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, ook als je daaraan twijfelt. Je kan hem bereiken via 06-13486273. De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk.