Jeugdkamp

Het jaarlijkse hoogtepunt in de activiteiten voor de jeugd is het kamp dat gedurende een weekend in het voorjaar gehouden wordt.

Hoe ziet zo’n kamp er uit?
Het judokamp van Judo Ryu Mackaay is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 t/m 12 jaar oud. Het aantal kinderen dat meegaat varieert elk jaar maar zit tussen de 50 en 70 kinderen.
Daarbij gaat er voldoende begeleiding mee die tevens alle spelletjes en het eten verzorgt.

Op vrijdag vroeg in de avond brengen de ouders hun kinderen naar de kampplaats. Zij kunnen dan zien waar hun kinderen het weekend verblijven en maken zelf het bed op van hun kind(eren) zodat ze met een gerust gevoel naar huis kunnen gaan.

Als de ouders weg zijn worden de huisregels verteld. Daarna volgt een spel waarbij de kinderen er achter komen met wie ze het hele weekend een team vormen. Zo’n team zit bij elkaar met eten maar belangrijker nog, ze vormen een team bij alle spelletjes die dat weekend gedaan worden.
Het is de bedoeling dat elk team zoveel mogelijk punten behaald zodat ze zo hoog mogelijk eindigen aan het einde van het kamp.

Op vrijdagavond wordt er nog een spel in het donker gespeeld voordat ze naar bed gaan. Op zaterdag worden er op de dag spelletjes gedaan, waarbij de zeepbaan tot de traditie is gaan behoren. ’s Avonds is er een bonte avond en daarna gaan alleen de alleroudste kinderen nog een spannend nachtspel doen.

Op zondag wordt er een klein spel gedaan en volgt de prijsuitreiking. Ieder kind krijgt een prijsje, maar het team met de meeste punten mag het eerste kiezen!
Als laatste worden de kinderen door de ouders weer opgehaald.

Kijk hier voor verslagen en foto’s van jeugdactiviteiten.

Bekijk hier wanneer wij dit seizoen op kamp gaan.