Financiële ondersteuning

Bij Judo Mackaay kan iedereen meedoen. Gezinnen in de gemeente Utrecht met een laag inkomen krijgen een U-pas. Daarmee kan o.a. de contributie voor onze judoclub worden betaald. Mocht dit niet toereikend zijn of heeft u geen U-pas en toch financieel in knel zitten, dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds.

Heeft u nog vragen of wilt u hulp, mail dan naar de ledenadministratie.