Trainingen

Meivakantie

In de meivakantie (22 april t/m 7 mei) gaan alleen de seniorentraining (dinsdag 20.00 – 21.00), de katatraining (dinsdag 21.00 – 21.45) en de wedstrijdtraining voor 12 jaar en ouder (vrijdag 19.30 – 20.30) door. Alle andere trainingen vervallen.

Judoseizoen 2014-2015 begint!

Helaas, de vakantie is voorbij. Maar gelukkig begint ook het nieuwe judoseizoen!

Op dinsdag 2 en vrijdag 5 september starten de trainingen in Lunetten en op woensdag 3 september en op vrijdag 5 september starten de trainingen in Leidsche Rijn.  De groepsindelingen zijn in juli per mail verstuurd.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! U kunt langskomen  om te kijken en meedoen met een proefles. De eerste vier lessen zijn gratis!

 

 

Wachtlijst senioren

Wachtlijst senioren

Het seniorenuur op de dinsdagavond is de afgelopen maanden snel vol gelopen. Er staan nu ruim 60 senioren voor dit uur op de ledenlijst. Vanaf november is er een presentielijst bijgehouden. Uit de gegevens is gebleken dat er per keer tussen de 26 en 36 judoka’s op de mat staan.

De leraren hebben de lesmethode goed aangepast aan het grote aantal, waarvoor de complimenten vanuit het bestuur. Toch vindt het bestuur dat er met een dergelijk aantal wel een limiet is bereikt. Veiligheid en de aandacht die een ieder in de les verdient zijn ook belangrijke aspecten die moeten worden afgewogen.

Het bestuur heeft daarom op de vergadering van 13 januari 2010 besloten om met ingang van 13 januari een wachtlijst in te stellen voor senioren. De presentielijst zal de komende maanden nog worden bijgehouden. Zodra er weer enige ruimte is, worden de judoka’s van de wachtlijst benaderd.

Senioren die voor 13 januari 2010 al een keer ter kennismaking op de mat hebben gestaan, mogen zich nog als lid aanmelden. Anderen kunnen zich bij de ledenadministratie aanmelden voor de wachtlijst.

De tijdelijke seniorenstop geldt overigens niet voor het eventueel doorschuiven van de leden van de jeugd.

Het Bestuur.

Belangrijk!

Vanaf januari 2010 zullen de extra judotrainingen (wedstrijdtraining) op de woensdag in Leidsche Rijn weer wekelijks plaatsvinden.

De trainingstijd is van 16.45 tot 17.45 uur.

(De trainingen in het kader van Top Judo Utrecht gaan voor de betreffende judoka’s echter voor.)