AGENDA 2018-2019

Activiteiten en belangrijke toernooien

Datum            Naam toernooi
22-9-2018      Instap wedstrijden
20-10-2018   MN -12 jaar toernooi
4-11-2018      IJsselstein toernooi
11-11-2018  
Utrechts Judo Toernooi
1-12-2018      Frans Odijk Toernooi
8-12-2018     
Instap wedstrijden
9-2-2019         Instap wedstrijden
16-3-2019      DK -15 Ede
16-2-2019      DK -18 Ede
10-3-2019      Groot Houten
13-4-2019      
Instap wedstrijden
15-6-2019       DK -12 Ede

Vakanties en vrije dagen
01 september 2018             Einde zomervakantie, begin judo seizoen
20 t/m 28 oktober 2018    Herfstvakantie, wedstrijdtraining in Lunetten, senioren- en kata                                                         training gaan door
22 dec. t/m 6 jan. 2019      Kerstvakantie
23 feb. t/m 3 maart 2019  Voorjaarsvakantie, wedstrijdtraining in Lunetten, senioren- en                                                           kata training gaan door
19 april 2019                         Goede Vrijdag
27 april 2019                         Koningsdag
25 mei 2018                           Kamp, wedstrijdtraining gaat door
27 april t/m 15mei 2019  Meivakantie, senioren- en kata training gaan door
1 juli t/m 31 aug. 2019      Zomervakantie